Z A P R A S Z A M Y
Targowisko pod Halą Mirowską
czynne 6:00 – 17:00
paw. 45A •  paw.10